6 czerwca 2017

Aktualności

Po 3 latach przerwy, z różnych powodów wracamy z profilaktycznym Programem PROFILIADA, skierowanych do młodzieży szkół szczecińskich i z Polic. Projekt jest finansowany ze środków Ministra Zdrowa- KBPN oraz Gminy Police. Głównym celem projektu jest jest zwiększenie wśród młodzieży zagrożonej czynnikami ryzyka umiejętności zaspakajania potrzeb psychoemocjonalnych w sposób akceptowalny społecznie i dzięki temu zablokowanie intensywności używania środków psychoaktywnych. Jednym z komponentów programu jest projekcja filmów na temat uzależnień, przemocy. Filmy są wyświetlane w Kinie PIONIER Szczecin. Wstęp bezpłatny


Rozpoczynamy kolejny projekt finansowany ze środków Gminy Miasta Szczecin w ramach realizacji projektu „Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii poprzez działalność edukacyjną PROFILAKTYCZNY TRAMWAJ.  w tym roku mamy aż 7 przejazdów, na zainteresowanych czekają nowe ulotki, nowe gadżety, quizy  i doborowe towarzystwo w postaci Justyny, Anety, Małgosi i Darka. Na ulotce znajdziecie terminy przejazdów.
Przed każdym  przejazdem będziemy jeszcze Was informować na FB.

15 marca 2018 o godz. 16.00 w Stowarzyszeniu Wolontariuszy DA DU przy ul. Broniewskiego 12 odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenie. Celem Walnego są zmiany w Statucie w związku z nowelizacją ustawy Prawo o Stowarzyszeniach a także wybór nowych Władz do Zarządu i komisji Rewizyjnej.
Serdecznie zapraszamy Wszystkich członków czynnych stowarzyszenia. Pobierz porządek obrad

Ruszamy z nowy projektem skierowanym do MSM „W TROSCE O ZDROWIE – MAM WIEDZĘ ŻYJĘ BARDZIEJ ŚWIADOMIE I ODPOWIEDZIALNIE ZA SIEBIE I INNYCH” -Edukacja w obszarze profilaktyki HIV/AIDS oraz chorób przenoszonych drogą płciową skierowana do osób młodych, prowadzona na imprezach masowych i w przestrzeni miejskiej.

Celem głównym zadania jest ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażeń HIV i innych chorób STI (gównie kiły, HCV, HBV, HAV), a także zapewnienie dostępu do informacji, edukacji i usług w zakresie profilaktyki HIV/AIDS środowisku MSM.

Cel główny zostanie osiągnięty poprzez zrealizowanie celi szczegółowych, tj.:

 •  edukacja na temat HIV/AIDS, HCV, HBV oraz innych chorób przenoszonych drogą płciową oraz zasad bezpieczniejszego seksu w grupie MSM
 •  przekazanie informacji o instytucjonalnych formach pomocy i usług w zakresie profilaktyki HIV/AIDS
 •  zmniejszenie ilości ryzykownych zachowań wśród MSM
 •  zwiększenie ilości MSM stale korzystających z prezerwatyw i lubrykantów jako środków zmniejszających ryzyko zakażenia HIV, HCV, HBV i STI.

Cele zostaną osiągnięte dzięki działaniom edukacyjnym w przestrzeni miejskiej: w klubach, w lesie i przy skwerach (w miejscach spotykań MSM). Akcje profilaktyczne odbywać się będą dwa razy w miesiącu i trwać po 3 godz. każda, nocą, podczas weekendu.  Odbiorcy zadania otrzymają nieodpłatnie ulotki, materiały edukacyjne dotyczące profilaktyki HIV/AIDS i STI, środki zabezpieczające – prezerwatywy i lubrykanty. Prowadzone będą indywidualne rozmowy dotyczące problematyki HIV/AIDS i STI, skutków zażywania środków psychoaktywnych, w tym alkoholu, ale także na wiele innych tematów, z którymi na co dzień borykają się osoby MSM, tj. przemoc, agresja i nietolerancja. Będziemy informować o możliwości wykonania anonimowego i bezpłatnego testu w kierunku HIV w Punkcie Konsultacyjno-Diagnostycznym (PKD) oraz przekazywać informacje o formach pomocy i usługach w zakresie profilaktyki HIV/AIDS na terenie województwa. W ten sposób grupa odbiorców MSM uzyska wiedzę z zakresu problematyki HIV/AIDS i STI.

Program jest finansowany ze środków GILEAD.
Wkrótce przedstawimy nowe ulotki i koszulki, które będą wykorzystane podczas projektu.

 

 

 

 

 

 

Program 50 plus WIEK NIE JEST BARIERĄ DLA HIV skierowany do osób po 50 roku życia, którzy są aktywni seksualnie. Będziemy odwiedzać sanatoria i zachęcać kuracjuszy do testowania się w kierunku HIV i innych chorób przenoszonych drogą płciową. Będziemy zachęcać do bezpieczniejszych zachowań seksualnych. W ramach projektu zapraszamy na 28 października 2017 r.  na przejażdżkę  tramwajem profilaktycznym. Program jest finansowany ze środków Wojewody Zachodniopomorskiego.

Program jest zorientowany na bieżące problemy wynikające  z  epidemiologii  zakażeń HIV w województwie zachodniopomorskim. Wieloletnie doświadczenie (od 1999r.) Stowarzyszenia „DA DU” funkcjonującego przy  Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie, w którym to realizowane jest leczenie osób żyjących z HIV zarówno w  zakresie opieki , jak i ambulatoryjnej  czyni nas  kompetentnymi do realizacji   działań profilaktyki HIV. W województwie zachodniopomorskim  nie ma stabilnej sytuacji w zakresie rozpoznawania nowych zakażeń HIV. W roku 2017 (01.01.2017- 0-10.07.2017r) w województwie zachodniopomorskim  mamy już rozpoznanych 58 nowych zakażeń HIV, dla przypomnienia  w roku 2014 stwierdzono zakażenie u 38 osób, w 2015 roku wśród 59 osób a w 2016 przez cały rok 58 osób. Ogółem w  Polsce codziennie 3 osoby dowiadują się, że mają HIV. Od wdrożenia badań w 1985 roku, do 31 maja 2017 roku stwierdzono zakażenie HIV u 21 861 obywateli Polski.

Cel ogólny

 • Wykrywanie nowych zakażeń  HIV w grupie osób 50+ w województwie zachodniopomorskim
 • Zapobieganie rozprzestrzeniania się zakażeń HIV w grupie osób 50 + w województwie zachodniopomorskim

Cele szczegółowe

 •  Zwiększenie wiedzy w zakresie bezpieczniejszych zachowań  seksualnych  wśród osób 50 +
 • Profilaktyka, prewencja HIV  wśród mieszkańców województwa zachodniopomorskiego
 •  Zwiększenie  świadomości  w zakresie oferty badań HIV
 •  Uświadomienie zagrożeń w grupie osób 50 +

 

PROFILAKTYCZNY TRAMWAJ.  Program finansowany jest ze środków  Urzędu Miasta Szczecin  Wydział Spraw Społecznych

Projekt proponujemy innowacyjne podejście w profilaktyce zachowań prozdrowotnych poprzez działania skierowane bezpośrednio do odbiorcy w trakcie jego codziennej aktywności życiowej m.in. korzystanie ze środków komunikacji miejskiej. Przypadkowość i spontaniczność kontaktów z odbiorcami ma spowodować łatwość w przyswajaniu przekazywanej wiedzy, gdyż odbiorca nie jest identyfikowany z problemem. Taki kontakt z odbiorcą nie stygmatyzuje go, zapewniając anonimowość w neutralnym otoczeniu. W tak nietypowy sposób przekazana wiedza wpłynie w sposób istotny na zmianę zachowań prozdrowotnych.

Zdobyta wiedza o zagrożeniach związanych z używaniem środków psychoaktywnych wpłynie na zmniejszenie kosztów społecznych (leczenie uzależnień, bezrobocie, prostytucja, przestępczość, absencja chorobowa, przemoc).

Sprawdzoną przez nas formą przekazu wiedzy z zakresu narkomanii, przemocy, HIV/AIDS jest prezentowanie jej „w trakcie” codziennej aktywności. Taką okazję daje nam przejazd tramwajem. Nie wymuszając na nikim poświęcania swojego czasu możemy propagować wiedzę. Chcemy z informacją dotrzeć przede wszystkim do ludzi młodych, to do ich potrzeb dostosowujemy formę przekazu. Osoby oczekujące na przystankach na komunikację miejską bardzo chętnie korzystają z darmowego przejazdu, są otwarte na rozmowę i bardzo chętnie zadają pytania. Planujemy organizację tzw. Ruchomego Punktu Informacyjnego czyli przejazdu zabytkowego tramwaju. Jest  to przejazd bezpłatny. W specjalnie udekorowanym wagonie, wewnątrz którego ustawiony jest  kącik muzyczny obsługiwany przez DJ, znajdują  się  edukatorzy. Wsiadające osoby będą otrzymywały zestaw materiałów informacyjnych  i gadżetów oraz będą miały możliwość rozmowy z edukatorami i konsultantami.

Forma pracy: konsultacje, informacje, bezpłatne rozdawnictwo ulotek i materiałów edukacyjnych, gadżetów.

Miejsce i data przejazdów: w dniach: 13 maj 2017, 24 czerwiec 2017, 29 lipiec 2017, 12 sierpień 2017, 30 wrzesień 2017 r. w godzinach od 11.00 do 15.00 Trasa przejazdu obejmuje:  Wyjazd: Zajezdnia Pogodno- Plac Szarych Szeregów- Pomorzany – Dworzec Główny- Brama Portowa- Matejki PZU- Plac Rodła- Plac Szarych Szeregów – Piastów- Krzekowo – Bohaterów Warszawy – Plac Szarych Szeregów – Dworzec Niebuszewo – Plac Rodła- Potulicka – Plac Rodła – Plac Szarych Szeregów – Zajezdnia Pogodno

 

DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE Z ZAKRESU PROBLEMU NARKOMANII W ŚRODOWISKU KOBIET ŚWIDCZĄCYCH USŁUGI SEKSUALNE. Program finansowany jest ze środków  Urzędu Miasta Szczecin Wydział Spraw Społecznych

 Głównym celem zadania jest przeciwdziałanie zakażeniu: HIV, HBV, HCV i innych poprzez zwiększenie poziomu wiedzy o chorobach zakaźnych w środowisku kobiet świadczących usługi seksualne. Cel główny zadania zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych. Głównymi działaniami jest praca środowiskowa. Działania środowiskowe prowadzone są w mieszkaniowych agencjach towarzyskich w Szczecinie. Tzw. „mieszkaniówki”, w których pracują osoby prostytuujące się, są miejscami zwiększonego ryzyka zakażenia HIV i STI, używania środków psychoaktywnych oraz zagrożenia zostania ofiarą przestępstw w związku z używaniem narkotyków. Mieszkania, w których kobiety prowadzą seks biznes, są to mieszkania wynajęte na okres ich „działalności”. Na każdą wizytę w agencji umawiamy się telefonicznie, ustalamy datę i godzinę naszego spotkania. W trakcie naszych wizyt uświadamiamy kobiety o zagrożeniach związanych z HIV/AIDS, przyjmowaniem środków psychoaktywnych w tym nielegalnych tzw. „dopalaczy”. Odbiorców wyposażymy w praktyczne umiejętności, wiedzę i środki służące do minimalizacji szkód zdrowotnych związanych z używaniem narkotyków i innych środków  psychoaktywnych oraz  ryzykownymi kontaktami seksualnymi. Doświadczenia pracy z osobami świadczącymi usługi seksualne potwierdzają skalę problemu nadużywania alkoholu i eksperymentowania  z narkotykami w miejscu ich pracy.

Forma pracy: streetworking, edukacja, pomoc psychologiczna, terapeutyczna, socjalna,  prawna, wsparcie. Bezpłatne rozdawnictwo materiałów informacyjno –edukacyjnych oraz środków chroniących przed chorobami przenoszonymi drogą płciową.

Miejsca realizacji zadania: Mieszkaniowe agencje towarzyskie – wynajęte mieszkania przez kobiety świadczące usługi seksualne w różnych dzielnicach, na terenie całego Szczecina;

 MAM WIEDZĘ, ŻYJĘ BARDZIEJ ŚWIADOMIE – edycja 2017. Program finansowany ze środków Województwa Zachodniopomorskiego Wydział Współpracy Społecznej

Zadanie, jest kontynuacją działań zrealizowanych 2016 r. i dotyczy pracy środowiskowej, psychoedukacji w grupie kobiet świadczących usługi seksualne, pracujących                          w mieszkaniowych agencjach towarzyskich w Szczecinie, przy drogach wjazdowych i wylotowych ze Szczecina oraz przy drogach w 5 powiatach województwa zachodniopomorskiego przy których pracują kobiety, które się prostytuują. Z naszych doświadczeń z ubiegłego roku wynika, że działania środowiskowe prowadzone bezpośrednio                   w miejscach pracy osób prostytuujących się tj. mieszkaniowych agencjach towarzyskich i przy drogach są skutecznym sposobem  dotarcia do tej grupy i uświadamiania jej o zagrożeniach związanych z przyjmowaniem środków psychoaktywnych, a także w sytuacji, kiedy pojawia się problem z narkotykami. Kobiety prostytuujące się z obawy o stygmatyzowanie ich, rzadko korzystają z oferty pomocy instytucji czy organizacji pozarządowej, ponieważ nie chcą się identyfikować  z zawodem prostytutki. Stąd narodził się pomysł pracy środowiskowej   z grupą kobiet świadczących usług seksualne aby prowadzić profilaktykę z uzależnień i przekazywać wiedzy o zagrożeniach związanych z wykonywaniem tego specyficznego „zawodu”.

Forma pracy:  streetworking, edukacja, pomoc psychologiczna, terapeutyczna, socjalna,  prawna, wsparcie. Bezpłatne rozdawnictwo materiałów informacyjno –edukacyjnych oraz środków chroniących przed chorobami przenoszonymi drogą płciową.

Miejsca realizacji zadania:

 • Mieszkaniowe agencje towarzyskie – wynajęte mieszkania przez kobiety świadczące usługi seksualne w różnych dzielnicach, na terenie całego Szczecina;
 • Drogi dojazdowe i wylotowe ze Szczecina, są to następujące miejsca:
 • Krygiera przy kąpielisku Dziewoklicz;
 • Krygiera w okolicy byłego toru kajakowego;
 • droga przy hotelu „Panorama” przy rondzie Żołnierzy Wyklętych;
 • Szosa Stargardzka w okolicy w okolicach przystanku autobusowego w Płoni oraz stacji benzynowej „Shell”;
 • Balińskiego przy stacji paliw „Bobryk;
 • droga nr 142 w kierunku miejscowości Chociwel.
 • Drogi krajowe w 5 powiatach województwa zachodniopomorskiego
 • Powiat gryfiński – droga nr 26
 • Powiat stargardzki – droga nr 142
 • Powiat goleniowski – droga ekspresowa S3, odcinek Goleniów – Brzozowo
 • Powiat koszaliński – droga nr 11
 • Powiat kołobrzeski – droga nr 11

DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE W ŚRODOWISKU  MSM- Program finansowany ze środków Wojewody Zachodniopomorskiego

Zadanie  dotyczy  obszaru zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS wśród osób o zwiększonym poziomie zachowań ryzykownych (profilaktyka drugorzędowa). Działania skierowane są do środowiska mężczyzn mających seks z mężczyznami MSM. Działania środowiskowe prowadzone są w dwóch nocnych klubach dla MSM w Szczecinie tj. w Klubie Love przy ul. Tkackiej 8 i w Klubie Skandal przy ul. 3 Maja 20. Odbiór działań profilaktycznych dotyczyć nie tylko mieszkańców Szczecina ale całego województwa zachodniopomorskiego.

Celem głównym zadania jest ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażeń HIV w tymże środowisku. Główny cel zostanie osiągnięty dzięki realizacji celów szczegółowych tj. wzrost wiedzy na temat HIV/AIDS i STI w celu zmniejszenia poziomu zachowań ryzykownych, przekazaniu wiedzy na temat zagrożeń związanych z uzależnieniem od środków psychoaktywnych i ich wpływu na ryzykowne zachowania seksualne, przekazaniu rzetelnej i aktualnej  informacji  o instytucjonalnych formach pomocy. Cel ogólny i cele szczegółowe zadania zostaną osiągnięte dzięki przeprowadzonym działaniom środowiskowym w dwóch klubach dla MSM. Akcje profilaktyczne odbywają  się będą raz w miesiącu  w weekend  w godzinach nocnych od 22.00 r. Działania środowiskowe polegają na wystawieniu stoiska edukacyjnego, do którego  mogą podchodzić klienci klubów  i nieodpłatnie otrzymają ulotki dot. profilaktyki HIV/AIDS i STI, środki zabezpieczające tj.: prezerwatywy i lubrykanty. Przy stoisku klienci mogą korzystać z indywidualnych rozmów z realizatorami zadania dot. problematyki HIV/AIDS i STI, skutków zażywania środków psychoaktywnych w tym alkoholu ale także na wiele innych tematów z jakimi na co dzień borykają się osoby MSM tj. przemoc, agresja i nietolerancja. W trakcie działań środowiskowych informukemy o możliwości anonimowego i bezpłatnego testowania się w kierunku HIV w Punkcie Konsultacyjno – Diagnostycznym w Szczecinie i Koszalinie. Będziemy również przekazywać informacje   o formach pomocy i usługach    w zakresie profilaktyki HIV/AIDS na terenie województwa zachodniopomorskiego

 

NIC O NAS BEZ NAS- WSPARCIE DLA OSÓB SEROPOZYTYWNYCH –Edycja 2017 r. Program finansowany ze środków Wojewody Zachodniopomorskiego

Program jest kontynuacją poprzednich lat działań, który jest skierowany do osób seropozytywnych i ich rodzin i bliskich. Został on opracowany na potrzeby działalności Stowarzyszenia Wolontariuszy  „DA DU” dla mieszkańców województwa zachodniopomorskiego i miasta Szczecin i zawiera działania skierowane do dorosłych, dzieci i młodzieży zakażonej wirusem HIV i chorych na AIDS, jako profilaktyka III rzędową.

Cel ogólny

 • Poprawa jakości życia w sferze psychospołecznej osób zakażonych HIV i chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich.
 • Wzmacnianie motywacji ludzi z HIV do leczenia antyretrowirusowego oraz do nieprzerywania leczenia, motywacji do powrotu do aktywności zawodowej i społecznej.

    Cele szczegółowe

 • Poprawa jakości życia ludzi z HIV i funkcjonowania osób żyjących z HIV/AIDS i ich rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem osób zakażonych bardzo długo, powyżej 20 lat
 • Zwiększenie poziomu akceptacji społecznej wobec osób żyjących z HIV i bliskich i  rodzin.
 • Pomoc psychologiczna, społeczna, socjalna, pomoc w przełamywaniu barier i nietolerancji społecznej,
 • Szkolenie i dokształcanie osób seropozytywnych – wzrost wiedzy,
 • Profilaktyka, prewencja,
 • Nabycie umiejętności znajdywania i dbania o swój czas relaksu i wypoczynku,
 • Integracja w środowisku osób seropozytywnych z aktywizacja społeczną i zawodową.
 • Obniżenie napięcia spowodowanego „życiem z HIV”,
 • Uczenie korzystania z własnych osobistych zasobów w radzeniu sobie z trudnościami życiowymi i radościami,
 • Uświadamianie sobie własnej wartości, wyrobienia w sobie szacunku dla siebie i znalezienia siły w byciu osobą żyjąca z HIV,
 • Wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami projekty,
 • Ewaluacja życia warunków osób seropozytywnych.

 

Forma pracy: konsultacje specjalistyczne prawnicze, medyczne, psychoterapeutyczne, socjalne.

Integracja- obóz dla pacjentów z HIV/AIDS.

Szkolenie dla pacjentów z HIVAIDS i ich rodzina.

 

ŚWIADOMA W PRACY – DBAM O ZDROWIE edycja 2017 r. Program finansowany ze środków Wojewody Zachodniopomorskiego

„Świadoma w pracy – dbam o zdrowie” edycja 2017 to program, który skierowany jest do grupy o zwiększonym poziomie zachowań ryzykownych (profilaktyka  drugorzędowa). Zaplanowane zadanie, jest kontynuacją działań zrealizowanych 2016 r. i dotyczy pracy środowiskowej  w grupie kobiet świadczących usługi seksualne, pracujących przy drogach wjazdowych i wylotowych  ze Szczecina. Celem głównym zadania jest zapewnienie odpowiedniego dostępu do informacji, edukacji i usług  w zakresie profilaktyki HIV/AIDS.

Forma pracy:  streetworking, edukacja, pomoc psychologiczna, terapeutyczna, socjalna,  prawna, wsparcie. Bezpłatne rozdawnictwo materiałów informacyjno –edukacyjnych oraz środków chroniących przed chorobami przenoszonymi drogą płciową.

 

DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNA Z ZAKRESU PROBLEMU NARKOMANII W ŚRODOWISKU MSM. Program finansowany ze środków Ministerstwa Zdrowia działającego w imieniu Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii

Zadanie dotyczy działań środowiskowych w grupie mężczyzn mających seks z mężczyznami MSM, klientów dwóch klubów nocnych w Szczecinie. Działania środowiskowe metodą outreach oparte są na strategii redukcji szkód. Redukcja szkód to strategia stosowana wobec osób używających narkotyków, mająca zniwelować te różnice i doprowadzić do sytuacji, w której osoba uzależniona miałaby ponosić jak najmniejsze negatywne konsekwencje uzależnienia, bez dodatkowych represji. Redukcja szkód koncentruje swoje wysiłki na niwelowaniu szkodliwych skutków zażywania narkotyków, a nie na przeciwdziałaniu ich używania. Decyzja o używaniu narkotyków jest akceptowana jako indywidualny wybór. Niemniej jednak ma to być wybór odpowiedzialny. Oznacza to m.in., że osoby zamiast moralizatorskich kazań ze strony innych dorosłych powinny otrzymać pełną informację na temat skutków działania poszczególnych narkotyków z podkreśleniem różnic w zakresie ich działania oraz problemów, jakie używanie tych substancji może przynieść w przyszłości. W trakcie prowadzonych działań środowiskowych przekazujemy rzetelną wiedzę na  temat zagrożeń związanych z używaniem narkotyków i tzw. dopalaczy. Nieodpłatnie  rozdajemy materiały oświatowe dotyczące problematyki uzależnień i zagrożeń związanych z HIV/AIDS i STI,  środki zabezpieczające tj.: prezerwatywy i lubrykanty.

 

Telefon Zaufania:

Możesz anonimowo porozmawiać z dyżurnymi telefonu:
– wysłuchają Ciebie życzliwie, a rozmowę z Tobą zachowają w tajemnicy,
– powiedzą Tobie, w jaki sposób można zakazić się HIV i innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową , zwłaszcza HCV, a w jakich sytuacjach nie dochodzi do zakażenia,
– oszacują, na ile ryzykowna była sytuacja, w której się znalazłeś,
– powiedzą Tobie, jakie są metody testowania w kierunku HIV i innych chorób przenoszonych droga płciową
– doradzą Tobie, kiedy warto wykonać test,
– poinformują Ciebie, gdzie w Twojej miejscowości lub okolicy można wykonać testy na obecność HIV,
– powiedzą Tobie o najnowszych sposobach leczenia, terapiach, badaniach,
– poinformują, gdzie szukać pomocy w Twoim mieście lub jego okolicach,
– podadzą Tobie dane epidemiologiczne dotyczące zakażeń HIV w Polsce i na świecie,
– poinformuje Ciebie o formach pomocy dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych (alkohol, leki, narkotyki),
– przekierują do innych placówek w razie potrzeby na terenie miasta Szczecin,
– wysłuchają i udzielą wsparcia.

Program finansowany ze środków Urzędu Miasta Szczecin.

Osoby pracujące, na co dzień w Stowarzyszeniu

 • Justyna Bągorska – Przewodnicząca Stowarzyszenia „DA DU”, wykształcenie wyższe, absolwentka Akademii Rolniczej na Wydziale Ekonomicznym w Szczecinie – studia magisterskie, absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego- studia podyplomowe w kierunku pedagogika szkolna, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu- na kierunku studia podyplomowe seksuologiczne, specjalista terapii uzależnień- Certyfikat Specjalisty Terapii Uzależnień Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Certyfikat Krajowego Centrum ds. AIDS konsultant, szkoleniowiec – HIV/AIDS, I i II stopień Studium Przemocy Przeciwdziałania w Rodzinie Niebieskiej Linii, Ukończone szkolenie w zakresie podwójnej diagnozy w uzależnieniach, szkolenie Trenerów I –stopnia,  Certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychologicznego- trener warsztatów, I i II– stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, Ukończony Zaawansowany Kurs psychoterapii systemowej indywidualnej i rodzinnej- Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej w Poznaniu, Certyfikat ,,Wczesnej Interwencji wobec Młodych Użytkowników Narkotyków FRED” Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Certyfikat Candis –program dla osób uzależnionych od przetworów konopi- Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Studium Terapii Dzieci i Młodzieży w nurcie systemowym – Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej,  w trakcie III roku  studiów magisterskich psychologia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W Stowarzyszeniu pracuje przy Telefonie Zaufania, prowadzi zajęcia edukacyjne i szkoleniowe w Stowarzyszeniu dla podopiecznych i osób zainteresowanych. Prowadzi konsultacje psychoterapeutyczne dla pacjentów, pracuje  jako streetwoker z MSM i osobami świadczącymi usługi seksualne.
 • Małgorzata Kłys – Rachwalska – mgr pielęgniarstwa, sekretarz Stowarzyszenia „DA DU”, kierownik Poradni Nabytych Niedoborów Immunologicznych. absolwentka  Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie o kierunku pielęgniarstwo, kurs pedagogiczny na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie, certyfikat doradcy HIV/AIDS Krajowego Centrum ds. AIDS, Certyfikat Krajowego Centrum ds. AIDS  konsultant, szkoleniowiec – HIV/AIDS. W Stowarzyszeniu pracuje przy Telefonie Zaufania, prowadzi zajęcia edukacyjne i szkoleniowe w Stowarzyszeniu dla podopiecznych i osób zainteresowanych. Pracuje w Anonimowym Punkcie Konsultacyjno- Diagnostycznym jako doradca.
 • Wanda Janowska –  członek Stowarzyszenia, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Szczecinie, pedagog,  edukatorka HIV/AIDS,  Certyfikat Krajowego Centrum ds. AIDS  konsultant, szkoleniowiec – HIV/AIDS pracuje przy Telefonie Zaufania. Prowadzi grupy wsparcia.
 • Artur Reginia– absolwent Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie Wydział lekarski, w trakcie specjalizacji psychiatrycznej, Certyfikat Krajowego Centrum ds. AIDS- konsultant w dziedzinie poradnictwa. W Stowarzyszeniu pracuje przy Telefonie Zaufania, prowadzi zajęcia edukacyjne i szkoleniowe w Stowarzyszeniu dla podopiecznych i osób zainteresowanych. Pracuje w Anonimowym Punkcie Konsultacyjno- Diagnostycznym jako doradca.
 • Dariusz Wojtko– absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego – socjolog, studia podyplomowe – organizacja i administrowanie pomocą społeczną w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Szczecinie, Specjalizacja I stopnia z zawodu pracownika socjalnego uzyskana w Wyższej Szkole Humanistycznej w Szczecinie, w trakcie certyfikacji na specjalistę terapii uzależnień, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie organizowane przez Stowarzyszenie Niebieska Linia, Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach – kurs podstawowy, Streetwork – Metoda pracy wśród osób narkotyzujących oraz prostytuujących się, Kurs Towarzystwa Rozwoju Rodziny przygotowujący do realizacji edukacji seksualnej w szkołach, Bezterminowy Certyfikat Krajowego Centrum ds. AIDS upoważniający do prowadzenia szkoleń w zakresie podstawowej wiedzy o HIV/AIDS, szkolenie z zakresu przeciwdziałania handlu ludźmi, szkolenie zakresie  samodzielnego prowadzenia warsztatów i treningów w oparciu o proces grupowy.  W Stowarzyszeniu prowadzi zajęcia edukacyjne i szkoleniowe w Stowarzyszeniu dla podopiecznych i osób zainteresowanych. Prowadzi konsultacje dla pacjentów z zakresu pomocy socjalnej i interwencji kryzysowej, pracuje  jako streetwoker z MSM i osobami świadczącymi usługi seksualne
 • Andrzej Kędzierski– policjant, absolwent IX Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie, wykształcenie średnie, specjalista ds. przemocy i handlu ludźmi, uczestnik szkoleń organizowanych przez Fundację La Strada dotyczące przemocy seksualnej, handlu kobietami, uczestnik międzynarodowych konferencji organizowanych przez Policję niemiecką, czeską i ukraińską, organizator międzynarodowych szkoleń dotyczących przemocy seksualnej i handlu ludźmi wspólnie z MSWiA dla policjantów, organizator warsztatów dla policjantów oraz służb socjalnych, finansowanych z Funduszy norweskich z zakresu handlu ludźmi,  posiada podstawową wiedzę  z zakresu  HIV/AIDS i uzależnień. Prowadzi konsultacje dla pacjentów z zakresu interwencji i przemocy,  pracuje  jako streetwoker z MSM i osobami świadczącymi usługi seksualne
 • Renata Opiela– Pracuje w Anonimowym  Punkcie Konsultacyjno- Diagnostycznym jako doradca.
 • Agata Rybacka- Stiller– Pracuje w Anonimowym Punkcie Konsultacyjno- Diagnostycznym jako doradca.
 • Jagoda Szałach– wolontariuszka
 • Maciej Wieczorek– wolontariusz
 • Aneta Dembowska– wolontariuszka

WSPÓŁPRACUJEMY Z:

 1. URZĄD MIASTA SZCZECIN
 2. ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
 3. ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD MARSZAŁKOWSKI
 4. KRAJOWE BIURO DS. PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
 5. KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS
 6. PORADNIA NABYTYCH NIEDOBORÓW IMMUNOLOGICZNYCH W SZCZECINIE.
 7. KLINIKA CHORÓB ZAKAŻNYCH I HEPATOLOGII POMORSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W SZCZECINIE
 8. STOWARZYSZENIE OGÓLNOPOLSKIE SIEĆ PLUS.
 9. FUNDACJA RES HUMANE
 10. STOWARZUSZENIE 1 GRUDNIA
 11. STOWARZYSZENIE WOLONTARIUSZY „BĄDŹ Z NAMI”.
 12. ZACHODNIOPOMORSKI ODDZIAŁ TOWARZYSTWA RODZIN I PRZYJACIÓŁ DZIECI UZALEŻNIONYCH „POWRÓT Z U”
 13. KAMPANIA PRZECIW HANDLU LUDŹMI- LA STRADA
 14. WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO.

Sponsorzy/ partnerzy finansowi i merytoryczni

 • Krajowe Centrum ds. AIDS
 • Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii
 • Urząd Miasta Szczecin
 • Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
 • Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki