18 października 2017

Profilaktyka Uzależnień

Kontynuujemy po raz czwarty z rzędu  program Profilaktyczny z Urzędu Miasta NR Umowy  20/0000099 „Prowadzenie szkoleń z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, jako edukacja i informacja dla młodzieży szkół średnich, ich nauczycieli oraz rodziców, na terenie miasta Szczecin wiedzą mi po drodze w dorosłość- edycja 2020”.

W roku 2020 obejmujemy zajęciami:

ADRESACI  PROGRAMU:

 1. Liceum Ogólnokształcące NR 1 w Szczecinie ul. Piastów 12 (1 klasa liceum- 2 rok)
 2. Zespół Szkół NR 8 Szczecin ul. 3 Maja 1 (1 klasa liceum- 2 rok)
 3. Liceum nr 2 Szczecin ul. Henryka Pobożnego 2 (2 klasy Liceum – 2 rok)- kontynuacja z lat poprzednich
 4.  Liceum nr 2 Szczecin ul. Henryka Pobożnego 2  (2 klasy Liceum – 2 rok)
 5. Liceum Ogólnokształcące Nr 3 Szczecin ul. Pomorska  150 (1 rok)
 6. Zespół Szkól Budowlanych ul. Unisław 32/33 (1 klasa Technikum – 3 rok) kontynuacja z poprzedniego roku.
 7. Zespół Szkół Samochodowych Szczecin ul. Kolonowica 14 (1 rok)
 8. Nauczyciele szczecińskich szkół oraz Rodzice uczniów.

———————————————————————————————————————————–

Kontynuujemy po raz trzeci z rzędu  program Profilaktyczny z Urzędu Miasta NR Umowy WSS.VIII.3.2019.RFS- CRU: 19/0000998  – Prowadzenie szkoleń z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, jako edukacja i informacja dla młodzieży szkół licealnych, ich nauczycieli oraz rodziców na terenie miasta Szczecin. „Z wiedzę mi po drodze w dorosłość”.
W rok 2019 obejmujemy zajęciami: adresaci zadania

ADRESACI  PROGRAMU:

 1. Liceum Ogólnokształcące NR 1 w Szczecinie ul. Piastów 12 (1 klasa liceum- 1 rok)
 2. Zespół Szkół NR 8 Szczecin ul. 3 Maja 1 (1 klasa liceum- 1 rok)
 3. Liceum nr 2 Szczecin ul. Henryka Pobożnego 2 (2 klasy Liceum – 2 rok)- kontynuacja z lat poprzednich
 4.  Liceum nr 2 Szczecin ul. Henryka Pobożnego 2  (2 klasy Liceum – 1 rok)
 5.  Zespól Szkół nr 4 Szczecin ul. Kusocińskiego 3 (1 klasa Technikum – 2 rok) kontynuacja z roku poprzedniego
 6. Zespół Szkól Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej Szczecin ul. Hoża 6 – (1 klasa Technikum -2 rok)- kontynuacja z roku poprzedniego
 7.  Zespól Szkół nr 3 Szczecin ul. Sowińskiego 1 (1 klasa Liceum/Technikum- 3 rok)- kontynacja z poprzedniego roku.
 8. Zespół Szkól Budowlanych ul. Unisław 32/33 (1 klasa Technikum – 2 rok) kontynacja z poprzedniego roku.
 9. Nauczyciele szczecińskich szkół oraz Rodzice uczniów.

——————————————————————————————————————–

Kontynuujemy program Profilaktyczny z Urzędu Miasta NR Umowy WSS.VIII.2.2018.RFS- CRU18/0000358  – Prowadzenie szkoleń z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, jako edukacja i informacja dla młodzieży szkół licealnych, ich nauczycieli oraz rodziców na terenie miasta Szczecin. „Z wiedzę mi po drodze w dorosłość”.
W rok 2018 obejmujemy zajęciami: adresaci zadania

ADRESACI  PROGRAMU:

Liceum nr 2 Szczecin ul. Henryka Pobożnego 2 (2 klasy Liceum – 2 rok)- kontynuacja z roku poprzedniego
Liceum nr 2 Szczecin ul. Henryka Pobożnego 2  (2 klasy Liceum – 1 rok)
Zespól Szkół nr 4 Szczecin ul. Kusocińskiego 3 (1 klasa Technikum – 2 rok) kontynuacja z roku poprzedniego
Zespół Szkól Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej Szczecin ul. Hoża 6 – (1 klasa Technikum -2 rok)- kontynuacja z roku poprzedniego
Zespól Szkół nr 3 Szczecin ul. Sowińskiego 1 (1 klasa Liceum/Technikum- 1 rok)
Zespół Szkól Budowlanych ul. Unisław 32/33 (1 klasa Technikum – 1 rok)
Nauczyciele szczecińskich szkół
Rodzice

Ruszamy z nowy projektem finansowanym przez Urząd Miasta Szczecin Wydział Spraw Społecznych  

Program profilaktyczny „ Prowadzenie szkoleń z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, jako edukacja i informacja dla młodzieży szkół licealnych, ich nauczycieli oraz rodziców na terenie miasta Szczecin”.

Program ma na celu dostarczenie wiedzy z zakresu uzależnień, poznania siebie, rozpoznawania swoich emocji, nawiązywania zdrowych relacji z innymi, umiejętność asertywności, uwrażliwienia na drugiego człowieka, szczególnie wtedy kiedy dzieje się mu krzywda, wiedzy z zakresu  HIV/AIDS  wraz  z elementami seksuologii dla młodzież ponadgimnazjalnej (liceum, technikum). Został on opracowany na potrzeby młodzieży, dorosłych zamieszkujących miasto Szczecin  jako profilaktyka pierwszorzędowa i drugorzędowa.

Cel programu profilaktyczno-edukacyjnego:

 1. Podniesienie wiedzy na temat uzależnień.
 2. Podniesienie wiedzy na temat ryzykownych zachowań seksualnych, w tym HIV/AIDS.
 3. Opóźnienie inicjacji lub eliminacja od środków psychoaktywnych legalnych i nielegalnych.
 4. Opóźnienie inicjacji seksualnej.
 5. Nabycie umiejętności z zakresu komunikacji, asertywności, wrażliwości.
 6. Nabycie umiejętności w rozpoznawaniu swoich potrzeb i oczekiwań. Nauczenie się konstruktywnych realizacji swoich celi krótko i długoterminowych.
 7. Nauczenie się rozpoznawani zachowań agresywnych i przemocowych w kontekście jednostki i grupy.
 8. Nauka radzenia sobie ze stresem.

Zajęcia  4 godziny dydaktyczne. Tematy zajęć- modułów  warsztatowo – seminaryjnych:

 1. Komunikacja.
 2. Tolerancja, inność. Szacunek do siebie i innych. Moje postawy.
 3. Świat moich uczuć. Potrzeby, oczekiwania.
 4. Uzależnienia od środków psychoaktywnych, uzależnienia behawioralne, zaburzenia odżywiania.
 5. Seksualność. Choroby przenoszone drogą płciową ze szczególnym uwzględnieniem HIV/AIDS.
 6. Przemoc rówieśnicza, zachowania agresywne. Cyberprzestrzeń. Handel ludźmi.
 7. Stres. Jak sobie z nim radzić w dzisiejszym świecie.

Na początek obejmujemy następujące szkoły:

Liceum nr 2 Szczecin ul. Henryka Pobożnego 2

Zespól Szkół nr 4 Szczecin ul. Kusocińskiego 3

Zespół Szkól Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej Szczecin ul. Hoża 6

W programie biorą udział specjaliści terapii uzależnień i specjaliści ds. przemocy czyli Justyna, Bogusia, Monika, Andrzej, Jacek.