4 czerwca 2017

zarząd

Zarząd Stowarzyszenia DA DU
1. Justyna Bągorska – Przewodnicząca  Stowarzyszenia DA DU
2. Małgorzata Kłys- Rachwalska- Vice Przewodnicząca Stowarzyszenia  DA DU
3. Andrzej Kędzierski- Skarbnika Stowarzyszenia DA DU

Głowna Komisja Rewizyjna
1. Monika Nowicka- Przewodnicząca Komisji
2. Wanda Janowska- Członek komisji
3. Dariusz Wojtko- Członek Komisji

 

Pobierz statut stowarzyszenia