27 czerwca 2017

Zrób Test

 PUNKT

     KONSULTACYJNO  – DIAGNOSTYCZNY

    bezpłatne, anonimowe, bez skierowania testy   HIV

   

 PROJEKT FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

 Nazwa programu : Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny prowadzący anonimow i bezpłatnie badania w   kierunku HIV połączony  z poradnictwem okołotestowym w Szczecinie.

 Umowa NR 17/282/22-24 z dnia 2022-01-17 

Cel główny projektu:  

 1.   Wykrywanie nowych zakażeń HIV w województwie zachodniopomorskim.
 2.   Zapobieganie rozprzestrzenianiu się  zakażenia  HIV w województwie zachodniopomorskim

Dofinansowanie na lata 2022 – 2024:Krajowe Centrum ds. AIDS: na rok 2022: 100 000,00 PLN; na rok 2023: 100 000, 000 PLN; na rok 2024: 100 000,00 PLN. Całkowita kwota dofinansowania: 300 000,00 PLN (trzysta tysięcy  PLN)

 

Całkowity koszt zadania publicznego z przyznanej dotacji, środków własnych, środków finansowych  Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, Wojewody Zachodniopomorskiego środków finansowych z innych źródeł oraz wkładu osobowego wynosi 333 327,00 PLN

                PUNKT KONSULTACYJNO-  DIAGNOSTYCZNY

   ul. Broniewskiego 2,  I piętro gabinet 206/207

 Budynek Dyrekcji, poradni Samodzielnego  Publicznego  Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 

             


   

   

 

 

 

 

Godziny otwarcia:

poniedziałek 15.00-19.00

wtorek           15.00-19.00

czwartek        15.00-19.00

 Nr tel. 91 813 9323  w godzinach otwarcia PKD. 

Wyniki badań  HIV wydawane podczas następnego dyżuru.

 

UWAGA!!! W celu zapewnienia wysokiej jakości poradnictwa, ostatni Klient przyjmowany jest pół godziny przed zamknięciem punktu.

 Badania, które można dodatkowo wykonać  w PKD?

– szybkie testy w kierunku HCV

– szybkie testy w kierunku kiły 

Jakie są wskazania do wykonania badania  w kierunku zakażenia HIV ?

Decyzję o wykonaniu badania  na obecność przeciwciał anty- HIV powinno się podjąć w  następujących sytuacjach: 

–  kiedy mamy wielu partnerów seksualnych

–  kiedy mamy jednego partnera seksualnego, który był wcześniej aktywny seksualnie a nie  

   wykonywał testu. Chodzi oczywiście o partnera, z którym dana osoba podejmuje kontakty    

  seksualne  bez zabezpieczenia prezerwatywą

 –   kiedy mamy  rozpoznaną  chorobę przenoszoną drogą płciową  (kiła, HPV, rzeżączka, 

     chlamydioza)

–   jeżeli  mamy wiedzę, że  partner/ka  jest zakażony/a HIV

–   kiedy  zażywane są czy były wcześniej substancje zmieniające świadomość, szczególnie 

    drogą dożylną

–  kiedy wykonywane były tatuaże, kolczykowanie w nie sterylnych warunkach, czyli w 

   nieprofesjonalnych  salonach.

 

Reasumując powyższe  wykonywanie badań HIV jest dobrowolne i zainicjowane przez pacjenta.

Czy w Polsce obowiązek wykonywania testów HIV?

 Obowiązkowo wykonuje się badania na obecność przeciwciał anty HIV:

– krwiodawcom,

– dawcom tkanek, narządów

–  kobietom w ciąży dwukrotnie do 10 tygodnia ciąży i miedzy 33- 37 tygodniem

– badanie innych osób.  Pacjent powinien wyrazić zgodę na przeprowadzenie testów i ma 

  prawo do wykonania badania anonimowo

– nieodłącznym elementem diagnostyki jest poradnictwo przed i po teście prowadzone przez 

  osoby z kwalifikacjami.

 

Kiedy wykonać  badanie w kierunku HIV ?

Test w kierunku HIV nie wykrywa samego wirusa – wykrywa przeciwciała skierowane przeciwko wirusowi, które są  produkowane przez układ odpornościowy człowieka zakażonego HIV oraz antygen p24. 

Wyprodukowanie przeciwciał w takiej ilości, by mogły być zauważone przez test wymaga czasu (ten czas nazywany jest okienkiem serologicznym). 

Antygen p24 pojawia się zanim jeszcze organizm zacznie produkować przeciwciała, a jego wykrycie możliwe jest w przypadku użycia do badania testów IV generacji.
W Punktach  Konsultacyjno- Diagnostycznych wykonuje się testy przesiewowe, które dają całkowitą pewność otrzymania   niereaktywnego ( ujemnego-  brak zakażenia HIV) wyniku , gdy badanie zostanie wykonane po tzw. „oknie serologicznym”: 

po  6 tygodniach dla testu laboratoryjnego (IV generacji, typu Combo). 

po 12 tygodniach od sytuacji ryzykownej (w przypadku testu szybkiego, III generacji) 

Kiedy odbieramy wynik badania HIV ?

Wynik odbieramy podczas kolejnego dyżuru w PKD- jeżeli wynik badania   jest ujemny

Jeżeli wynik testu przesiewowego  jest  dodatni, wówczas laboratorium wykonuje test potwierdzający zakażenie (Western blot), co może się wiązać z dłuższym oczekiwaniem na wynik ( 1-7 dni).

Wynik testu wykonanego w Punkcie Konsultacyjno-Diagnostycznym odbiera się wyłącznie osobiście.

Nie udziela się informacji o wynikach telefonicznie czy korespondencyjnie, przez Internet.

Odbieranie wyniku wiąże się z poradnictwem po teście. W przypadku dodatniego wyniku testu przesiewowego, potwierdzonego badaniem Western blot, doradca udzieli klientowi wszelkich potrzebnych mu informacji i skieruje do odpowiedniej placówki medycznej. Może również wskazać miejsca i organizacje zapewniające wsparcie dla osób z nowo rozpoznanym zakażeniem HIV.

 

 Wynik  fałszywie dodatni 

Test przesiewowy może dać wynik dodatni, mimo, że osoba poddająca się badaniu nie jest zakażona HIV. Może się tak zdarzyć w następujących sytuacjach:

 • gdy badanie wykonywane jest w trakcie ciąży,
 • po przetoczeniu krwi,
 • po transplantacji,
 • w przypadku chorób o podłożu autoimmunologicznym (w ich przebiegu komórki układu odpornościowego atakują tkanki własnego organizm),
 • w przypadku chorób nowotworowych,
 • w przypadku ciężkiego zapalenia wątroby,
 • gdy badanie wykonywane jest niedługo po niektórych szczepieniach, np. przeciwko grypie, Covid

 

 Gdzie wykonać test HIV?

Punkty Konsultacyjno- Diagnostyczne (PKD), w których testy wykonywane są bezpłatnie i anonimowo. Nie trzeba mieć skierowania od lekarza, ubezpieczenia, ani dowodu osobistego. Wykonanie testu w PKD daje gwarancję poufności – wynik badania będzie udostępniony wyłącznie osobie badanej, nikt inny nie ma prawa go poznać. Wynik wydawany jest na podstawie numeru badania i ustalonego wcześniej hasła. Przed pobraniem krwi na badanie należy zgłosić się do doradcy, którego rolą jest udzielenie wyczerpującej informacji na temat:

 •  HIV /AIDS (drogi zakażenia HIV, objawy,  czym jest AID),
 • infekcji przenoszonych drogą płciową (jakie są ich rodzaje, czym się objawiają, gdzie się zgłosić na  badanie w ich kierunku),
 • zachowań mogących prowadzić do zakażenia, a także sposobów zmniejszenia ryzyka lub jego uniknięcia,
 • procedury związanej z badaniem HIV  (na czym polega, oszacowanie okienka serologicznego, co oznacza wynik i kiedy jest wiarygodny). 

Doradcy pracujący w PKD posiadają certyfikat Krajowego Centrum ds. AIDS (agenda Ministra Zdrowia), zaświadczający o ich gruntownym przygotowaniu do wykonywania tego zawodu oraz odpowiednich kompetencjach. Rozmowa ma charakter poufny i prowadzona jest w przyjaznej dla klienta atmosferze. Osoba zgłaszająca się na badanie nie jest oceniana ani pouczana – zadaniem doradcy jest jedynie udzielenie rzetelnej, opartej na aktualnej wiedzy i badaniach naukowych informacji. Doradca podczas rozmowy zadaje także pytania mające na celu właściwą interpretację wyniku testu oraz dające możliwość udzielenia informacji adekwatnej do sytuacji osoby zgłaszającej się na badanie. Klient nie ma obowiązku odpowiedzi na wszystkie pytania doradcy, jednak jest to wysoce wskazane szczególnie żeby określić ryzyko zakażenia HIV i wykonać badanie poza okienkiem serologicznym.

 Aktualna lista Punktów Konsultacyjno- Diagnostycznych (z dokładnymi adresami i godzinami przyjęć) dostępna jest pod adresem www.aids.gov.pl/pkd

 Jeżeli w miejscu zamieszkania brak jest PKD warto rozważyć podróż do  znajdującego się możliwie najbliżej.

 Objawy zakażenia HIV

W początkowym stadium zakażenia HIV (3 – 6 tygodni od zakażenia) u większości osób mogą pojawić się objawy tzw. ostrej choroby retrowirusowej. Utrzymują się zwykle około 14 dni i ustępują, niezależnie od podejmowanych lub nie prób leczenia. W niektórych przypadkach objawy mogą utrzymywać się dłużej. Do najczęstszych objawów należą:

 • podwyższona temperatura
 • zmęczenie
 • bóle stawów i/lub mięśni
 • bóle głowy
 • nudności, wymioty, biegunka
 • zapalenie gardła

Objawy są na tyle niespecyficzne, że łatwo je pomylić np. z grypą czy przeziębieniem lub przeoczyć. Na ich podstawie niemożliwe jest rozpoznanie (bądź wykluczenie) zakażenia HIV.
Następnie zakażenie HIV przechodzi w fazę bezobjawową, mogącą trwać 8-10 lat.
W tym okresie wirus przez cały czas niszczy układ odpornościowy, możliwe jest również zakażenie drugiej osoby!
Jedynie wykonanie badania w kierunku HIV daje możliwość wykrycia zakażenia HIV. Zakażenia HIV  nie można zdiagnozować   na podstawie objawów,  wyników innych badań lekarskich.

 

Test przesiewowy w kierunku HCV

Badanie wskazuje obecność lub brak przeciwciał anty-HCV w pobranej próbce krwi.

Wynik ujemny (niereaktywny) testu oznacza, że w próbce nie wykryto przeciwciał anty-HCV. 

Wynik dodatni (reaktywny) oznacza obecność przeciwciał anty-HCV w próbce i wymaga wykonania testu potwierdzenia  –  pacjent powinien zgłosić się do lekarza POZ, który zleci powtórne wykonanie testu przesiewowego w  przypadku otrzymania wyniku dodatniego skieruje do Poradni Hepatologicznej).

 

Jeśli od zdarzenia mogącego doprowadzić do zakażenia HCV nie minęły 4 tygodnie rekomendowane jest powtórzenie badania po upływie 10 tygodni.

 

Test przesiewowy w kierunku kiły

Badanie  wskazuje obecność lub brak przeciwciał anty-TP w pobranej próbce krwi. 

Wynik ujemny (niereaktywny) testu oznacza, że w próbce nie wykryto przeciwciał anty-TP. 

Wynik dodatni (reaktywny) oznacza obecność przeciwciał anty-TP i wymaga wykonania testu potwierdzenia w poradni dermatologiczno-wenerologicznej, wskazanej przez PKD (z listy wybranych poradni na terenie każdego województwa).

Do poradni wenerologicznej nie jest wymagane skierowanie od lekarza POZ.

 

Jeśli od zdarzenia mogącego doprowadzić do zakażenia kiłą nie minęły 3 tygodnie, rekomendowane jest powtórzenie badania po upływie 4 tygodni. 

  PUNKT

     KONSULTACYJNO  – DIAGNOSTYCZNY

    bezpłatne, anonimowe, bez skierowania testy   HIV

 PROJEKT FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

 Nazwa programu :  Pilotażowe badanie przesiewowe (screeningowe) w kierunku kiły i HCV połączone z poradnictwem okołotestowym w Punkcie Konsultacyjno Diagnostycznym w szczecinie

 Umowa NR 02/282/24 z dnia 02.stycznia 2024rku 

Cel główny projektu:  

 1.   Wykrywanie nowych zakażeń  w województwie zachodniopomorskim.
 2. Zapobieganie rozprzestrzenianiu się  zakażenia  HIV w województwie zachodniopomorskim

Dofinansowanie na rok 2024: Krajowe Centrum ds. AIDS: na rok 2024 kwota  42 534,80  (czterdzieści dwa tysiące pięćset trzydzieści cztery zł 80/100)

 

——————————————————————————————————————–

EUROPEJSKI TYDZIEŃ TESTOWANIA W KIERUNKU HIV 

                              POMYŚL O SOBIE I SWOICH BLISKICH

                                    WYKONAJ  TEST  W KIERUNKU HIV

                            W ŻYCZLIWEJ,POUFNEJ ATMOSFERZE TWORZONEJ 

                                          PRZEZ   DOŚWIADCZONYCH DORADCÓW,              

                         ANONIMOWO, BEZPŁATNIE, BEZ SKIEROWANIA

                           Dodatkowo istnieje możliwość wykonania szybkich testów  na HCV i  kiłę.

               PUNKT KONSULTACYJNO DIAGNOSTYCZNY

                      Szczecin, ul Arkońska 4

               Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony

                        Budynek A

 ( wejście od szczytu budynku Poradni Nabytych Niedoborów Immunologicznych,Poradni Chorób Zakaźnych)                          

                                      PUNKT W  PODCZAS EUROPEJSKIEGO TYGODNIA  TESTOWANIA            

                                  CZYNNY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU 

                                  (22-26.11.2021)                   

                   W GODZINACH 15:00 – 18:00

             (Ostatnia osoba przyjmowana jest do godz. 17:30)

                   TEL W GODZINACH PRACY PKD 91 45 42 450

                     Finansowanie  przez Krajowe Centrum ds. AIDS ze środków Ministerstwa Zdrowia   

        Nr umowy 2/282/2021 z dnia 30 grudnia 2020r.

———————————————————————————————————————————–

Kwota dofinansowania do programu Punktu Konsultacyjno Diagnostycznego wykonującego badania w kierunku HIV anonimowo i bezpłatnie połączone z poradnictwem okołotestowym w Szczecinie” wynosi 100 000 zł

Przewidywana liczba badań w kierunku HIV na rok 2021 to jest 1300.

———————————————————————————————————————————–

UWAGA! Zmiana lokalizacji z dniem 01.06 2021r.

PKD w Szczecinie znajduje się w Samodzielnym Publicznym  Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym, ul. Arkońska 4, budynek A

Ze względu na sytuację epidemiologiczną związaną z zakażeniami koronawirusem, każda osoba zgłaszająca się na badanie zobowiązana jest do założenia maseczki. W PKD niezbędna jest dezynfekcja rąk, pomiar temperatury ciała. Prosimy również o zapoznanie się na miejscu z zaleceniami obowiązującymi na czas epidemii.

Osoby z gorączką lub innymi objawami wskazującymi na zakażenie koronawirusem proszone są o przełożenie wizyty.

Godziny otwarcia: 

poniedziałek 15.00-18.00

wtorek 15.00-18.00

czwartek 15.00-18.00

Uwagi: Nr tel. w godzinach otwarcia PKD 91 45 42 450 (do rejestracji pacjentów). Wyniki badań wydawane podczas następnego dyżuru

UWAGA!!!

W celu zapewnienia wysokiej jakości poradnictwa, ostatni Klient przyjmowany jest pół godziny przed zamknięciem punktu.

——————————————————————————————————————–

 

DOFINANSOWANO

ZE ŚRODKÓW

BUDŻETU PAŃSTWA

NAZWA PROGRAMU

KRAJOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV I ZWALCZANIA AIDS NA LATA 2017-2021.

PUNKT KONSULTACYJNO- DIAGNOSTYCZNY WYKONUJĄCY BADANIA W KIERUNKU HIV ANONIMOWO I BEZPŁATNIE POŁĄCZONY Z PORADNICTWEM OKOŁOTESTOWYM W SZCZECINIE

 Opis projektu

Cel główny projektu:

 1. Wykrywanie nowych zakażeń HIV w województwie zachodniopomorskim.
 2. Zapobieganie rozprzestrzenianiu się zakażenia HIV w województwie zachodniopomorskim.

 Cele szczegółowe 

 1. Zwiększenie oferty bezpłatnych badań na obecność przeciwciał anty- HIV dla mieszkańców województwa zachodniopomorskiego.
 2. Pomoc w zmniejszeniu stresu i napięcia u pacjenta z sytuacji testowania. 
 3. Promowanie bezpieczniejszych zachowań seksualnych. 
 4. Udzielenie emocjonalnego wsparcia osobom z rozpoznanym zakażeniem HIV

Adresatami projektu  są osoby zamieszkujące na terenie województwa zachodniopomorskiego i z innych województw, jak również obcokrajowcy przebywający w Polsce, którzy dobrowolnie zgłoszą się do Punktu Konsultacyjno – Diagnostycznego w Szczecinie. Deklarują potrzebę oraz wyrażają zgodę na wykonanie badania w kierunku obecności przeciwciał anty- HIV.

 Szczególnie ofertę badań kierujemy do MSM ( mężczyźni mający seks z mężczyznami) ponieważ w województwie zachodniopomorskim w roku 2017-2020 najwięcej zakażeń HIV rozpoznano wśród tej grupy osób.

 Kolejną grupą adresatów są kobiety. 

Stowarzyszenie na rok 2021 obejmie projektem pt. ” Jestem świadoma wykonuję test HIV” trzy grupy kobiet : przed inicjacją seksualną, kobiety dojrzałe, pozostające w związkach i kobiety 50 plus. Będą to nasze adresatki , które mając wiedzę przyjdą świadomie wykonać test HIV i zachęcą również swoich partnerów. 

 Do grupy MSM docieramy  poprzez realizowane działania Stowarzyszenia DADU w klubach, gdzie spotkają się osoby homoseksualne

Przewidywana liczba badań w kierunku HIV na rok 2021 to jest 1300.

——————————————————————————————————————–

 Stowarzyszenie Wolontariuszy DADU zachęca do wykonywania badań w kierunku HIV

Badania w kierunku HIV są wskazaniem  dla osób podejmujących ryzykowne kontakty seksualne. Każdy ma możliwość wykonać  badanie na obecność przeciwciał anty- HIV anonimowo i bezpłatnie w  Punkcie Konsultacyjno Diagnostycznym przy Poradni Nabytych Niedoborów Immunologicznych

ul.Broniewskiego 12, 71-460 Szczecin

 Dodatkowo można skorzystać z oferty  szybkich testów HCV.

Godziny otwarcia: 

poniedziałek 15:00-18:00

wtorek 15:00-18:00

 środa 15:00- 18:00 do końca grudnia 2019roku

czwartek 15.00-18.00

środa 15:00- 18:00

 Uwagi: Nr tel. w godzinach otwarcia PKD 91 45 42 450. 

          Wyniki badań wydawane podczas następnego dyżuru.

 UWAGA!!! W celu zapewnienia wysokiej jakości poradnictwa, ostatni Klient przyjmowany jest pół godziny przed zamknięciem punktu.

 Telefon Zaufania HIV – poniedziałki, czwartki w godzinach 15:00- 18:00, 91 45 42 450

 

 Koordynator PKD Małgorzata Kłys- Rachwalska